List od członków LWZSzach

Szanowni Państwo, Drodzy, Koleżanki i Koledzy
W imieniu zarządu Lubelskiego Wojewódzkiego Związku Szachowego przedstawiam Państwu informację na temat aktualnej sytuacji w Związku.
Obecny Zarząd przejął obowiązku od poprzedniego Prezesa 7 stycznia 2022 r. Nasza dotychczasowa praca była, i jest ukierunkowana na sprawy organizacyjne, które wymagały szybkich i adekwatnych działań. W ich ramach został opracowany i uchwalony nowy statut Związku, kompatybilny ze statutem Polskiego Związku Szachowego. Jedną z najistotniejszych regulacji statutu jest § 17 na podstawie którego wszystkie kluby z województwa lubelskiego zarejestrowane w Centralnym Rejestrze PZSzach stały się automatyczne członkami naszego Związku. Ten problem, wcześniej nieuregulowany, ciągnął się przez wiele lat, powodując dezintegrację środowiska szachowego w województwie lubelskim. Zaś od dnia 5 września br. sytuacja uległa zmianie i wszystkie kluby są członkami zwyczajnymi związku.
Podjęliśmy także prace nad stworzeniem strony internetowej Związku, które zostały zakończone w październiku. W chwili obecnej nasza strona została podłączona do strony PZSzach i tam w zakładce „Wojewódzkie Związki Szachowe” jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych działaczy i zawodników. Adres strony: www.szachylubelskie.pl Na ten czas, strona jest uzupełniana o informację o Związku i życiu szachowym w województwie. Administratorem strony jest Paweł Krasuski – skarbnik związku, do którego można zgłaszać wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania strony oraz życia szachowego w województwie. W zakładce „Kontakt” jest podany numer telefonu do administratora.
Staraniem Zarządu zostało powołane Kolegium Sędziów, na którego czele stoi międzynarodowy sędzia szachowy Zbigniew Pyda. O działaniach Kolegium będą zamieszczane informacje na naszej stronie internetowej.
Na stronie będą widoczne protokoły ze wszystkich posiedzeń Zarządu od chwili przejęcia obowiązków. Wspomniane protokoły są najlepszym sposobem informowania wszystkich zainteresowanych, o tym, jak pracuje Zarząd Związku w bieżącej kadencji.
Zamieścimy także protokoły z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Delegatów, jakie miały miejsce w latach 2022 i 2023.
Zarząd opracował dwa regulaminy: Regulamin obejmowania Patronatem imprez przez Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy oraz Regulamin Autonomicznej Wojewódzkiej Organizacji Sędziów Szachowych działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Związku Szachowym. Wydaliśmy ponadto Komunikat Organizacyjno-Finansowy będący cennym źródłem wiedzy dla szachistów, działaczy i opiekunów.
Oprócz działań organizujących Związek i jego funkcjonowanie zajmowaliśmy się również organizacją zawodów szachowych dla dzieci i młodzieży, a także zapewnialiśmy reprezentowanie województwa lubelskiego na zawodach rangi eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów oraz Międzyregionalnych Mistrzostw Młodzików organizowanych w ramach strefy lubelsko-podlaskiej. W roku ubiegłym Związek organizował tego typu zawody w Zamościu. Odbyły się tam także Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Jeszcze w tym roku startujemy z cyklem turniejów pod nazwą Lubelska Liga Szachowa Juniorów, której zasadniczym celem jest wyłonienie kadry województwa juniorów w szachach. Koordynatorem rozgrywek jest Paweł Krasuski. Tą drogą zapraszam wszystkich zainteresowanych od aktywnego udziału w przedsięwzięciu, zarówno w charakterze grających, jak i wsparcia organizacyjnego. Więcej informacji uzyskacie Państwo u naszego koordynatora.
O ile czas pozwoli, chcemy, podobnie jak w roku ubiegłym zorganizować Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Sytuacja finansowa Związku jest dobra. Mamy zabezpieczone pokrycie kosztów prowadzenia strony internetowej oraz organizacji Ligi Szachowej Juniorów i Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Szanowni Państwo, Zarząd w swojej działalności skupia się na najważniejszych sprawach organizacyjnych, nie zapominając o aspektach sportowych. Chcemy w dalszym ciągu podążać wytyczonym przez nas kierunkiem. Pracy jest dużo i nie zawsze wszystko idzie tak jak chcielibyśmy. Teraz, kiedy mamy więcej członków możemy oczekiwać, że zaangażowanie działaczy ulegnie zwiększeniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w rozwój życia szachowego naszego województwa. Nasza strona internetowa będzie dla Państwa najlepszym narzędziem pomocnym w nawiązaniu kontaktów.

Serdecznie pozdrawiam

Marek Uściński
Prezes Zarządu
Lubelskiego Wojewódzkiego
Związku Szachowego

Dnia, 22 października 2023 r.